799

Sasstavljeni modul sa dvokrakim ventilom AUTOFLOW® - Sistem CONTECA®

Opis: 

Zonski modul za grejanje i hlađenje opremljen je sa:

- obojenim metalnim ormarićem za unutrašnju ugradnju RAL 9010; 
h = 650 mm, dubina = 110 (140) mm;
- parom loptastih ventila;
- dva para loptastih zaustavnih ventila;
- dvokrakim zonskim ventilom serije 6470;
- servo motorom art. 646002 230 V (ac)
(moguća montaža servo motora art. 646004 24 V (ac)).
- parom odzračnih lončića MINICAL serija 5021;
- AUTOFLOW®;
- jednostavnim razdelnikom 3/4” i 1” serije 350, ili 1 1/4” serije 650;
- spojnim i pričvrsnim materijalom;
- kućištem za merač serije 7554;
- priključcima za uronske sonde (na razvodu sa filterskom mrežom);
- priključcima za montažu dvojnog sanitarnog kompleta serije 794 ili za montažu mix serije 793..

Downloads

Art.

Br. izlaznih 
priključaka

Priključci

Izlazni
Priključci

Dužina (mm)

799560...

-

3/4”

- 600

79956B...

2

3/4”

23 p.1,5

600

79956C...

3

3/4”

23 p.1,5

600

79958D...

4

3/4”

23 p.1,5

800

79958E...

5

3/4”

23 p.1,5

800

79958F...

6

3/4”

23 p.1,5

800

79958G...

7

3/4”

23 p.1,5

1.000

79951H...

8

3/4”

23 p.1,5

1.000

799660...

-

1”

- 600

79968C...

3

1”

23 p.1,5

800

79968D...

4

1”

23 p.1,5

800

79968E...

5

1”

23 p.1,5

800

79961F...

6

1”

23 p.1,5

1.000

79961G...

7

1”

23 p.1,5

1.000

79961H...

8

1”

23 p.1,5

1.000

79961 I...

9

1”

23 p.1,5

1.000

79962L...

10

1”

23 p.1,5

1.200

799780...

-

1 1/4”

- 800

79978C...

3

1 1/4”

3/4”

800

79978D...

4

1 1/4”

3/4”

800

79971E...

5

1 1/4”

3/4”

1.000

79971F...

6

1 1/4”

3/4”

1.000

79971G...

7

1 1/4”

3/4”

1.000

79972H...

8

1 1/4”

3/4”

1.200

79972 I...

9

1 1/4”

3/4”

1.200

79972L...

10

1 1/4”

3/4”

1.200