7002

Šablon za upotrebu u vertikalnim i horizontalnim instalacijama

Opis: 

Šablon za upotrebu u vertikalnim i horizontalnim instalacijama.
U kompletu sa:
- 2 para loptastih ventila 3/4” M
-  2 cevi za ispiranje sistema u prvom prolazu; Tmax 55 °C,
- izolacija gustine 50 g/l,
- nosači od tehnopolimera,
- zaštitni karton za vreme izvođenja građevinskih radova,
- nalepnice za indikaciju smera protoka.

Downloads

Crteži:

Art. Priključci Mala kutija Velika kutija
700205002

3/4”

1 -