Rezervni deo

Rezervni delovi za termostatske regulacione jedinice serije 165, 166 i 167

Opis: 

Rezervni delovi za termostatske regulacione jedinice serije 165, 166 i 167.

Crteži: 

Art.

 

R19087

pumpa UPS 25-80

R79782

pumpa ALPHA2 L 25-60

R19441

pumpa YONOS PARA 25-6

F19101/R

termometar za razvod

F19101/BL

termometar za povrat

R12090

rezervni ključ za serije 165