Rezervni deo

Rezervni delovi za regulacione jedinice serije 172 - 182

Opis: 

Rezervni delovi za regulacione jedinice serije 172 - 182.

Crteži: 

Art

 

Mala kutija

Velika kutija

R19093

sigurnosni termostat

 

 

F19153

termostatski mešni ventil za grupu serije 172

 

 

F19267

termostatski mešni ventil za grupu serije 182

 

 

R19087

pumpa UPS 25-80

 

 

R19088

pumpa UPS 25-60 za serije 163 i 164    

R79782

pumpa ALPHA2 L 25-60 (pogodna za zamenu pumpe UPS 25-60)

 

 

F39344

termometar 0–80 °C

 

 

R19219

elektronska tabla