Rezervni delovi

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil, žuta verzija

Opis: 

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil sa programabilnom termičkom dezinfekcijom serije 6000 sa navojnim priključcima, žuta verzija.

Downloads

Crteži: 

Art.  

645112

servomotor 230 V (ac) za 600051–600091

- -

F69798

telo ventila bez holendera i držača sonde za art. 60005

- -

F69799

telo ventila bez holendera i držača sonde za art. 600061

- -

F69801

telo ventila bez holendera i držača sonde za art. 600071

- -

F69803

telo ventila bez holendera i držača sonde za art. 600081/91

- -

F69807

senzor za razvod 3/4”-1”-1 1/4”

- -

F69804

senzor za razvod 1 1/2”-2”

- -

F69591

senzor za proveru dezinfekcije

- -

F69531

držač kontaktnog denzora za recirkulaciju

- -

F69433

regulator za proveru dezinfekcije

- -

R19101

regulator za proveru dezinfekcije

- -

F69752

termometar

- -