Rezervni deo

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil, žuta verzija

Opis: 

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil sa programabilnom termičkom dezinfekcijom serije 6000 sa navojnim priključcima, žuta verzija.

Downloads

Crteži: 

Art.  

645112

servomotor 230 V (ac) za 600051–600091

645114 

aktuator 24 V (AC) za 600054–600094

F69798

telo ventila bez holendera i držača sonde za art. 60005

F69799

telo ventila bez holendera i držača sonde za art. 600061

F69801

telo ventila bez holendera i držača sonde za art. 600071

F69803

telo ventila bez holendera i držača sonde za art. 600081/91

F69807

senzor za razvod 3/4”-1”-1 1/4”

F69804

senzor za razvod 1 1/2”-2”

F69591

senzor za proveru dezinfekcije

F69531

držač kontaktnog denzora za recirkulaciju

F0000961 

regulator za proveru dezinfekcije

F69433

regulator za proveru dezinfekcije

R19101

regulator za proveru dezinfekcije

F69752

termometar

F69888

rezervna baterija