Rezervni delovi

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil serije 6000, za hromiranu verziju

Opis: 

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil sa programabilnom termičkom dezinfekcijom serije 6000 sa navojnim priključcimaza hromiranu verziju.

Downloads

Crteži: 

Art.  

F69482

servomotor  230 V (ac) za 600050–600090 - siva boja

- -

R69489

trokraki ventil sa zaptivkom/navrtkom za 600050

- -

R69490

trokraki ventil sa zaptivkom/navrtkom za 600060

- -

R69491

trokraki ventil sa zaptivkom/navrtkom za 600070

- -

R69492

trokraki ventil sa zaptivkom/navrtkom za 600080

- -

R69493

trokraki ventil sa zaptivkom/navrtkom za 600090

- -

F69708

trokraki ventil sa zaptivkom/navrtkom za 600082 i 600092

- -

F69591

senzor za proveru dezinfekcije

- -

F69531

držač kontaktnog senzora za recirkulaciju

- -

F69433

regulator za kontrolu dezinfekcije

- -

R19101

termometar

- -