Replacement

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil serije 6000 sa prirubničkim priključcima

Opis: 

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil sa programabilnom termičkom dezinfekcijom serije 6000. Sa prirubničkim priključcima.

* Za korišćenje kod prethodne verzije

Downloads

Crteži: 

Art.  

F69381

senzor temperature za razvod ili povrat

- -

F69393

trokraki ventil sa prirubničkim priključcima za  600006 

- -

F69394

trokraki ventil sa prirubničkim priključcima za  600008

- -

F69395

servomotor 230 V (ac) za 600006 i 600008

- -

F69433*

regulator za proveru dezinfekcije

- -