7558

Prepoznavanje protoka - recirkulacija PTV

Opis: 

U skladu sa standardom UNI 9182, u distributivnim sistemima PTV opremljenim recirkulacijom na usponskim vodovima, možda će biti potrebno položiti recirkulacione cevi i do potrošača. Brojila potrošnje tople vode podležu nepravilnoj cirkulaciji što rezultira netačnim informacijama o neto potrošnji (stvarna potrošnja). Opcija prepoznavanja protoka, u prisustvu kontrolera CONTECA® TOUCH, omogućava vam da razlikujete stvarne protoke od nepravilnih (ili bruto) i obezbedite tačnu potrošnju tople vode pod uslovom podele troškova.

Ova opcija mora biti povezana sa napajanjem merača toplote CONTECA®, a njegovu primenu i podešavanje na licu mesta mora obaviti Caleffi tehničar ili ovlašćeni servisni centar. Jednom kada se verifikuje protok recirkulacije u odsustvu potrošnje, svaki CONTECA® se konfiguriše sa detektovanom vrednošću protoka recirkulacije.

Kada je protok manji ili jednak ovoj vrednosti (SET), povećava se samo LORDO registar.
Kada je protok veći od ove vrednosti (SET), pored LORD registra, povećava se i NET registar.

Na LCD displeju korisnik može pročitati:

1 - neto potrošnja
L - bruto potrošnja
ponovni set recirkulacije

Opcije se moraju naručiti istovremeno sa meračima toplote na koje se agregiraju.

Art. Opis

755826

prepoznavanje protoka - recirkulacija PTV