663

Predmontirani razdelnik za sisteme klimatizacije, sa izolacijom

Opis: 

Predmontirani razdelnik za sisteme klimatizacije.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
- 1 sabirnika sa zaustavnim ventilima, (mogućnost montaže elektrotermičkih glava);
- 1 razdelnika sa regulacionim ventilima;
- 2 nosača art. 658100;
- 2 reducira 1 1/4” M x 1” Ž art. 364276;
- 2 završna komada sa čepovima art. 599473.

Downloads

Crteži: 

2D cad

Art. Priključci Br.izlaza Izlazi Mala kutija Velika kutija

6637C5 IS

1 1/4"

3

3/4" M

1 -

6637D5 IS

1 1/4"

4

3/4" M

1 -

6637E5 IS

1 1/4"

5

3/4" M

1 -

6637F5 IS

1 1/4"

6

3/4" M

1 -

6637G5 IS

1 1/4"

7

3/4" M

1 -

6637H5 IS

1 1/4"

8

3/4" M

1 -

6637I5 IS

1 1/4"

9

3/4" M

1 -

6637L5 IS

1 1/4"

10

3/4" M

1 -

6637M5 IS

1 1/4"

11

3/4" M

1 -

6637N5 IS

1 1/4"

12

3/4" M

1 -

6637O5 IS

1 1/4"

13

3/4" M

1 -

 

Slični proizvodi