668...S1

Predmontirani razdelnik sa meračima protoka sa priključkom 1" - 1 1/4" Ž i izlazima 3/4" M

Opis: 

Predmontirani razdelnik.
pmax: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷80 °C.

Sastavljen od:
- razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima;
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje;
- ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev;
- zaustavnih ventila;
- nosača za montažu u ormarić ili na zid.

Downloads

Crteži:

Art. Priključci Br. izlaza Izlazi Mala kutija Velika kutija

6686C5S1

1” Ž

x 3

3/4” M

1 -

6686D5S1

1” Ž

x 4

3/4” M

1 -

6686E5S1

1” Ž

x 5

3/4” M

1 -

6686F5S1

1” Ž

x 6

3/4” M

1 -

6686G5S1

1” Ž

x 7

3/4” M

1 -

6686H5S1

1” Ž

x 8

3/4” M

1 -

6686I5S1

1” Ž

x 9

3/4” M

1 -

6686L5S1

1” Ž

x 10

3/4” M

1 -

6686M5S1

1” Ž

x 11

3/4” M

1 -

6686N5S1

1” Ž

x 12

3/4” M

1 -

6686O5S1

1” Ž

x 13

3/4” M

1 -

6686P5S1

1” Ž

x 14

3/4” M

1 -

6687C5S1

1 1/4” Ž

x 3

3/4” M

1 -

6687D5S1

1 1/4” Ž

x 4

3/4” M

1 -

6687E5S1

1 1/4” Ž

x 5

3/4” M

1 -

6687F5S1

1 1/4” Ž

x 6

3/4” M

1 -

6687G5S1

1 1/4” Ž

x 7

3/4” M

1 -

6687H5S1

1 1/4” Ž

x 8

3/4” M

1 -

6687I5S1

1 1/4” Ž

x 9

3/4” M

1 -

6687L5S1

1 1/4” Ž

x 10

3/4” M

1 -

6687M5S1

1 1/4” Ž

x 11

3/4” M

1 -

6687N5S1

1 1/4” Ž

x 12

3/4” M

1 -

6687O5S1

1 1/4” Ž

x 13

3/4” M

1 -

6687P5S1

1 1/4” Ž

x 14

3/4” M

1 -

 

Slični proizvodi