670

Predmontirani razdelnik od kompozitnog materijala sa 1" Ž priključkom i sa 3/4" M izlazima u ormariću

Opis: 

Predmontirani razdelnici.
max radni: 6 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷60 °C.

Sasatavljen od:
- razdelnika sa ugrađenim meračem protoka i regulacionim ventilima protoka;
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- završnog sklopa sa automatskim odzračnim lončićem sa higroskopnim čepom, ventilom za pražnjenje i slavinom za punjenje/pražnjenje;
- para loptastih zaustavnih ventila;
- termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika;
- nalepnica za označavanje prostorija;
- para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić;
- ormarića sa podesivom visinom i dubinom;
- priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju);
- šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju).

Downloads

Crteži:

BIM model

Art.

Priključci

Br. Izlaza

Izlazi

Mala kutija

Velika kutija

6706C1

1” Ž

x 3

3/4” M

1

-

6706D1

1” Ž

x 4

3/4” M

1

-

6706E1

1” Ž

x 5

3/4” M

1

-

6706F1

1” Ž

x 6

3/4” M

1

-

6706G1

1” Ž

x 7

3/4” M

1

-

6706H1

1” Ž

x 8

3/4” M

1

-

6706I1

1” Ž

x 9

3/4” M

1

-

6706L1

1” Ž

x 10

3/4” M

1

-

6706M1

1” Ž

x 11

3/4” M

1

-

6706N1

1” Ž

x 12

3/4” M

1

-

 

Slični proizvodi