664

Predmontirani razdelnik

Opis: 

Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 6 bar.
Tmin ÷ Tmax: 5÷60 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- razdelnika sa meračima protoka sa skalom od 0-5 l/m i regulacionim ventilima;
- završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje;
- polimernih nosača sa mogućnošću podešavanja međuosnog rastojanja razdelnika, za montažu u ormarićima serije 659 ili za montažu direktno na zid.

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Crteži: 

Art.

Priključc

Br. izlaza

Izlazi

Mala kutija

Velika kutija

6646B1

1”

x 2

3/4” M

1

-

6646C1

1”

x 3

3/4” M

1

-

6646D1

1”

x 4

3/4” M

1

-

6646E1

1”

x 5

3/4” M

1

-

6646F1

1”

x 6

3/4” M

1

-

6646G1

1”

x 7

3/4” M

1

-

6646H1

1”

x 8

3/4” M

1

-

6646I1

1”

x 9

3/4” M

1

-

6646L1

1”

x 10

3/4” M

1

-

6646M1

1”

x 11

3/4” M

1

-

6646N1

1”

x 12

3/4” M

1

-

6646O1

1”

x 13

3/4” M

1

-

 

Slični proizvodi