663

Predmontirani razdelnik

Opis: 

Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.
Međuosno rastojanjee: 50 mm.

Sastavljen od:
- 1 sabirnika sa zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- 1 razdelnika sa regulacionim ventilima;
- 2 nosača art. 658100;
- 2 reducira 1 1/4” M x 1” Ž art. 364276;
- 2 završna komada art. 599473 sa čepovima.

Downloads

Crteži: 

2D cad

Art. Priključci Br.izlaza Izlazi

Mala kutija

Velika kutija

6637C5

1 1/4"

x 3

3/4" M

1 -

6637D5

1 1/4"

x 4

3/4" M

1 -

6637E5

1 1/4"

x 5

3/4" M

1 -

6637F5

1 1/4"

x 6

3/4" M

1 -

6637G5

1 1/4"

x 7

3/4" M

1 -

6637H5

1 1/4"

x 8

3/4" M

1 -

6637I5

1 1/4"

x 9

3/4" M

1 -

6637L5

1 1/4"

x 10

3/4" M

1 -

6637M5

1 1/4"

x 11

3/4" M

1 -

6637N5

1 1/4"

x 12

3/4" M

1 -

6637O5

1 1/4"

x 13

3/4" M

1 -

 

Slični proizvodi