7003

PLURIMOD EASY ULTRA 1” hidraulički modul

Opis: 

PLURIMOD EASY ULTRA 1” hidraulički moful opremljen je sa:
- 2 para loptastih ventila od 1” M, 
- PICV DN 25, max. protok:1,8 m3/h 
- zidni nosači i vijci za montažu 
- PPE izolacija. 
Opremljen sa aktuatorom serije 6565. 

Crteži:

Art.

 

700306 002 

1”