658

Par čeličnih nosača za razdelnike serije 662 i 664

Opis: 

Par čeličnih nosača
za razdelnike serije 662 i 664.
Može se koristiti sa ormarićima serije 659..5
ili direktno kačenje na zid.

Crteži: 

2D cad

Art.

Mala kutija

Velika kutija

658101

1

-