360

Nosači za razdelnike od 1"

Opis: 

Nosači za razdelnike od 1” serija 350 i 592, od 3/4″ i za razdelnike od 1” serija 351 i 598.

Za plastične ormariće serija 360 i 362.

U pakovanju:

– 2 duga nosača,

– 2 krtaka nosača.

Downloads

Crteži:

Art.

Mala kutija

Velika kutija

360001 1 10