167

Motorna regulaciona jedinica za grejanje.  Sa izolacijom

Opis: 

Motorna regulaciona jedinica za grejanje. 
Sa izolacijom.
Regulacija sa trokrakim sektorskim ventilom. 
pmax radni: 10 bar. 
Tmax radna: 100 °C.
Priključak: 1” Ž. 
Priključak sa strane kotla: 1 1/2” M. 

Međuosno rastojanje:  125 mm kod SEPCOLL serije 559 i razdelnika serije 550. 

Grupa je reverzibilna - moguće je premestiti razvod sa desne na levu stranu. 

 *Aktuator sa tri tačke.
Napajanje: 230 V. 
Vreme zatvaranja: 150 s (90° rotacija). 
Mogućnost spajanja sa digitalnim regulatorima serija 161010 i 1520. 

**Aktuator sa regulacionim signalom od 0–10 V. 
Napajanje: 24 V. 
Vreme zatvaranja: 75 s (90° rotacija). 

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.

Priključci

Pumpa

Protok za 4 m w.g.  Mala kutija Velika kutija

167652HE1* 

1” Ž 

UPM3S Auto L 25-60 

1,4 m3/h 

1 -

167662HE2* 

1” Ž 

UPML 25-105 

3,7 m3/h 

1 -

167654HE1**

1” Ž 

UPM3S Auto L 25-60 

1,4 m3/h 

1 -

167664HE2**

1” Ž 

UPML 25-105 

3,7 m3/h 

1 -