5750

Merni uređaj

Opis: 

Merni uređaj sadrži:

- manometra na ulazu,

- manometra na izlazu,

- diferencijalni manometar,

- fleksibilne cevi i priključke.

Downloads

  • Tehnička brošura

Crteži: 

3D cad

Art.

575000

1

-

Slični proizvodi