7930

Merni set potrošnje sanitarne vode sa mešnim ventilom, sa lokalnim očitavanjem

Opis: 

Merni set potrošnje sanitarne vode sa mešnim ventilom, sa lokalnim očitavanjem.

U kompletu sa: 
- par BALLSTOP nepovratnih i zaustavnih ventila,
- par zapreminskih merača potronje sanitarne vode (MI001), sa lokalnim očitavanjem,
- termostatski mešni ventil.

U skladu sa direktivom 2004/22/CE (MI001).

Art.  

793040

mix 1/2”

793050

mix 3/4”