7940

Merni set potrošnje sanitarne vode. Sa lokalnim očitavanjme

Opis: 

Merni set potrošnje sanitarne vode.
Za korisničke module serije 796, 799, 7900. 
U kompletu sa:
- loptasti zasustavni ventil sa ugrađrnim
  BALLSTOP nepovratnim ventilom,
- protokomer (MI001), sa lokalnim očitavanjem,
- zasutavni loptasti ventil sa M priključkom. 

U skladu sa direktivom 2014/32/UE (MI001). 

Downloads

Art.

 

794040

sanitarna hladna voda 1/2” 

794041

sanitarna topla voda 1/2” 

794050

sanitarna hladna voda 3/4” 

794051

sanitarna topla voda 3/4”