7200

Merač potrošnje sanitarne vode sa bežičnim očitavanjem AQUA-PULSE

Opis: 

Merač potrošnje sanitarne vode sa bežičnim očitavanjem
korišćenjem MI001 ACS / AFS zapreminskog merača sa impulsnim izlazom povezanim na uređaj
MONITOR-PULS.

Karakteristike:

Zapreminski merač:
- Turbinsko brojilo sa priključkom 1/2 "(3/4")
sa impulsnim izlazom sa K = 10 i u kompletu sa
fitinzima i zaptivkama. Homologacija prema
MI001 sa Gnom. - 1,5 (2,5) m3 / h.

Čitač potrošnje:
- Na litijumsku bateriju.

- Ekran sa 6 tipki sa korisničkim ključem.
- Dnevna evidencija podataka.
- Zaštita od neovlašćene upotrebe.
- Dvosmerna bežična komunikacija.
- Frekvencija prenosa 868 MHz 10 mV.
- Stepen zaštite IP 31.Ž
- Bežična očitavanja putem USB uređaja art. 720090 ili sistemi za centralizaciju podataka o potrošnji art. 720091/93.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE0470

Crteži:

Art.

Opis

Protok

720014

zapreminski merač 1/2” AFS + PULSE

1,5

720014/C

zapreminski merač 1/2” ACS + PULSE

1,5

720015

zapreminski merač 3/4” AFS + PULSE

2,5

720015/C

zapreminski merač 3/4” ACS + PULSE

2,5