689

Manometar sa Burdonovom cevi

Opis: 

Manometar sa Burdonovom cevi.
Priključak: radijalni 3/8″.
Ø80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 1,6.
Tmin ÷ Tmax = -20 ÷ 90oC.


Za veće pritiske pogledati manometer serije 557.

Crteži: 

Art.

m.v.s

Mala kutija

Velika kutija

689010

0÷10

1

20

689016

0÷16

1

20

689025

0÷25

1

30

Slični proizvodi