CAL19130

Kućište za ugradnju merača potrošnje toplotne energije

Opis: 

Kućište za ugradnju merača potrošnje toplotne energije
sa loptastim ventilom sa priključkom 
temperaturnog senzora M10x1.

Downloads

Crteži:

BIM model

Art.

 

CAL19130 

1” M