7550

Kontroler CONTECA® TOUCH

Opis: 

Kontroler je u mogućnosti da preko magistrale prikupi sve podatke o načinu korišćenja pojedinačnih korisnika (grejanje/ hlađenje / masa / vreme / zonskog otvaranja), radni status korisnika (ON / OFF), ukupnu potrošnju koja dolazi od brojila i dodatna merenja potrošnje (hladna sanitarna / topla sanitarna voda) i funkcionalna dijagnostika.

Svi gore opisani podaci svakodnevno se evidentiraju u istorijskim arhivama korisnim za analizu potrošnje i podelu troškova.

Maksimalan broj korisnika je 250.

To uključuje:

- 1 CPU ekran osetljiv na dodir
- 1 nosač za kačenej na zid
Karakteristike kontrolera:
- 1 LCD ekran osetljiv na dodir za čitanje potrošnje i korisničkih podataka
- 1 RS485 port
- 2 USB porta
- 1 LAN port
- GSM modem + M2M SIM kojim upravlja Caleffi S.p.A.
- softver za akviziciju
- Uputstva za upotrebu
Napajanje: 230 V (ac) ±10% - 50 Hz - 60 W.
Opseg temperature: 10÷35 °C u odsustvu prašine.
Napomena: Da bi mogli da izvrše isporuku i puštanje u rad, korisnički podaci moraju biti poslati Caleffiju.
FTP usluga (u prisustvu koda kontrolera 755010 je besplatna tokom prve godine rada.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.  
755010 kontroler osetljiv na dodir + modem GSM