KIT5453

Komplet za održavanje

Opis: 

Komplet za održavanje
Koji se sastoji od:
- odvajač nečistoće sa magnetom i zaustavnim ventilima;
- C3 CLEANER;
- C1 INHIBITOR.

Downloads

  • Tehnička brošura

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

KIT545345

sa odvajačem nečistoće 3/4”

1

-

KIT545346

sa odvajačem nečistoće 1”

1

-