CAL1913

Kompaktni protočni kalorimetar za  merenje potrošene toplotne energije sistemima grejanja i hlađenja

Opis: 

Kompaktni protočni kalorimetar za 
merenje potrošene toplotne energije
sistemima grejanja i hlađenja

U skladu sa direktivom 2014/32/UE (MI004). 

Merači toplote serije CAL1913 omogućavaju direktno
očitavanje i centralizaciju podataka pomoću modula CAL19138.

Za hidrauličnu ugradnju potrebno je predvideti mesto za
montažu kućišta serije CAL 19130 na povratnu cev.
Ukoliko se upotrebljava modul 795 merač je već ugrađen.

Per l’installazione idraulica si deve obbligatoriamente prevedere,
montata sul ritorno (vedere disegno a lato), la dima serie CAL19130.
Se si installano i moduli di utenza serie 795, la dima è già incorporata
nel modulo stesso. 

Napaja se baterijom (vek trajanja maksimalno 10 godina). 

 

Za upotrebu u grejanju i/ili klimatizaciji sa
lokalnim očitavanjem i centralizacijom podataka.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

BIM model

Art.

Priključci

Protok
m3/h 

CAL19135 

2” M 

1,5 

CAL19137 

2” M 

2,5