SATK15

Kompaktna zidna jedinica za grejanje

Opis: 

Kompaktna zidna jedinica za grejanje. Mehanička verzija.
Grejanje i proizvodnja tople vode. Modulirajuća kontrola primarnog kruga.
DPCV na primarnoj strani, fiksno podešen na 30 kPa.
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 2 bar.
Priključci: 3/4 "M. 

Downloads

  • Tehnička brošura

Crteži:

Code

SATK15303 DPCV