286

Kompaktna toplotna jedinica za povezivanje i upravljanje energijom sa ekspanzionom posudom i sigurnosnim ventilom.

Opis: 

Kompaktna toplotna jedinica za povezivanje i upravljanje energijom
sa ekspanzionom posudom i sigurnosnim ventilom.
Priključak sa strane primarnog kruga: 1” M.
Priključci sa strane sekundarnog kruga: 1” Ž.
Fluid: voda, rastvori glikola.
maksimalan procenat glikola: 30%.
Temperaturni opseg: 5÷100 °C.
pmax radni: 10 bar.
pispuštanja sigurnosnog ventila: 3 bar.
Podešena temperatura antikondezacionog ventila (Tset): 55 °C.
Odstupanje podešene vrednosti: ± 2 °C.
Temperatura potpunog zatvaranja By-pass: Tmix = Tset+10 °C = Tr.

Pumpa: visoko efikasna UPM3 Auto L 25-70.
Ekspanziona posuda: Dopunjavanje 1,5 bar.
                                 Zapremina 8 litres.
                                 pmax radni: 3 bar.

Za upotrebu u sistemima sa zapreminom vode ≤ 100 litara.

Downloads

Crteži: 

Art.

Mala kutija

Velika kutija

286151

1

-