2850

Kompaktna jedinica za grejanje

Opis: 

Kompaktna jedinica za grejanje.
Navojni priključci: Ž.
Priključci sa strane sistema: 1” Ž
Priključci sa strane kotla: 3/4” Ž.
Fluid: voda, rastvori glikola.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.
Tmin-Tmax: 5÷100 °C.
pmax radni: 10 bar.
Maksimalna snaga izmenjivača toplote: 35 kW.
Maksimalni preporučeni protok u cirkulacionom krugu: 1,5 m3/h.
Maksimalni preporučeni protok u sekundarnom krugu: 2,0 m3/h.
Podešena temperatura antikondezacionog ventila (tpodešeno): 55 °C.
Tačnost podešavanja: ± 2 °C.
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara: Tmix = Tpodešeno + 10 °C = Tr.

Regulator
Napajanje: 230 V - 50 Hz.

Pumpa
Primarni krug:  visoko efikasna pumpa WILO PARA MS / 7 .
Sekundarni krug: visoko efikasna pumpa sa promenljivom brzinom YONOS PARA 15/6.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.

Priključci

Pumpa primarnog kruga

  Mala kutija Velikakutija

285060HE2

1”

PARA MS / 7 

bez antikondenzacionog ventila

1 -

285065HE2

1”

PARA MS / 7    1 -

 

Slični proizvodi