SATK40

Kompaktna indirektna jedinica za grejanje i zidnu montažu sa pripremom sanitarne tople vode u bojleru

Opis: 

Kompaktna indirektna jedinica za grejanje i zidnu montažu sa pripremom sanitarne tople vode u bojleru u kompletu sa:
Wall-mounted indirect heat interface unit complete with:

Grejanje (fiksna regulacija)
- izmenjivač toplote (pnom 15 kW);
- regulacioni ventil (Δp max dozvoljeno 0,9 bar)
- sigurnosni ventil 3 bar
- senzor temperature na razvodu
- sigurnosni senzor
- priključak za kalorimetar serije 755404K / 755405K
- ekspanziona posuda od 7 l
- visokoefikasna pumpa sa by-pass ventilom
- grupa za punjenje
- presostat
Opseg niske temperature: 25÷45 °C.
Opseg srednje i visoke temperature 50÷75 °C.

- Elektronski regulator

Funkcije koje se mogu aktivirati
• Kompezacija temperature na povratu: 
  niska temperatura (podešena vrednost ±5°C)
  srednja temperatura (podešena vrednost ±10°C)
• Predgrevanje izmenjivača PTV

pmax radni: primarni krug - 16 bar.
                sekundarni krug - 3 bar.
Napajanje 230 V - 50 Hz.
Potrošnja: 75 W.

Dimenzije (w x h x d): 550 x 630 x 265 mm.

Downloads

  • Tehnička brošura

Crteži:

Art. . Mala kutija Velika kutija

SATK40103HE   

 

1 -