335

Kolektor opreme po standardu INAIL, sa duplim presostatom - prirubnički priključci

Opis: 

Kolektor opreme po standardu INAIL (Ex ISPESL), sa duplim presostatom
Telo od čelika.
Prirubnički priključci PN 16.
Spajanje sa kontra prirubnicama  EN 1092-1.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax = 20÷110 °C. 

U kompletu sa: 
- uronski sigurnosni termostat sa ručnim resetom u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- sigurnosni presostat;
- presostat minimalnog pritiska u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- termometar Ø 80 mm u skladu u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- manometar u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- trokraka manometarska slavina u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- crevo za ublažavanje hidrauličkog udara;
- priključak za uronsku sondu 1/2" u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- priključak za uronsku sondu 1/2" za ventil za zatvaranje goriva serije 541;
- 2 priključka za sigurnosni ventil serije 527.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE
  • ENEC03
  • INAIL

Crteži:

Art

 

Mala kutija

Velika kutija

335500 

DN 50 

1

-

335600 

DN 65 

1

-

335800 

DN 80 

1

-