335

Kolektor opreme po standardu INAIL

Opis: 

Kolektor opreme po standardu INAIL (Ex ISPESL).
Telo od čelika.
Priključci M.
pmax radni: 5 bar.
Tmin÷Tmax = 5÷110 °C.

U kompletu sa: 
- uronski sigurnosni termostat sa ručnim resetom u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- sigurnosni presostat;
- termometar Ø 80 mm u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- manometar u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- trokraka manometarska slavina u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- crevo za ublažavanje hidrauličkog udara;
- priključak za uronsku sondu 1/2" u skladu sa standardom INAIL (Ex ISPESL);
- priključak za uronsku sondu 1/2" za ventil za zatvaranje goriva serije 541;
- priključak za sigurnosni ventil serije 527.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE
  • ENEC03
  • INAIL

Crteži:

Art

 

Mala kutija

Velika kutija

335002 

1 1/4”

1

-

335082 

1 1/2”

1

-

335092 

2”

1

-