7509

Jedinica za očitavanje AQUAPRO EASY

Opis: 

Jedinica za očitavanje potrošnje tople i hladne sanitarne vode za više potrošača. 

Karakteristike: 
- Lokalna očitavanja preko ekrana (LCD).
- Maksimalan broj sanitarnih uređaja koji se može priključiti: 4 (vidi seriju 7941-7942-7943-7000).
- Arhiviranje istorije mesečne potrošnje.
- Dimenzije 132 x 68 x 42 mm.
- Radna temperatura okoline: 5÷45 °C (u odsustvu vlage i prašine).
- Napajanje 24 V (ac) (+10%  -5%) / 50 Hz - 1 W.
-Pripremljeno za M-Bus prenos na RS-485.
- MODBUS prenos, art. 750811. 

Napomene: Maksimalna dužina priključnog kabla vodomera je 50 m i pozicioniranje u namenskomkanalu, moguće je koristiti zaštićeni kabl. Nije dozvoljeno polaganje dalekovoda uporedo sa kablovima za napajanje. 

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.
750947600