7000

Jedinica sa 3 kruga za sanitarnu tolpu vodu

Opis: 

Jedinica sa 3 kruga za sanitarnu tolpu vodu.

U kompletu sa:
- razdelnik 1 1/4” sa 3 priključka od 3/4”, za toplu vodu,
- razdelnik 1 1/4” sa 3 priključka od 3/4”, za hladnu vodu,
- teleskopski zaustavni ventil,
- cevi za ispiranje u prvom prolazu, Tmax. 55 °C,
- čepovi,
- izolacija.

Dimenzije (l x h x d): 870 x 500 x 240 mm.

Crteži:

 

Art.  

700037

šablonska jedinica za sanitarnu toplu vodu