550

Hidraulički odvajač. Telo od čelika. Sa izolacijom

Opis: 

Hidraulički odvajač za sisteme grejanja. 
Za razdelnike serije 550 DN  25. 
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 1 1/2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin÷Tmax: 5÷110 °C

Downloads

Crteži:

Codice

Interasse

Portata max
consigliata m3/h

Conf.

Imballo

550205

125 mm

4

1

-