7002

Hidraulički modul PLURIMOD® EASY ULTRA

Opis: 

Hidraulički modul sa dvokrakim zonskim ventilom i fiksnim Δp
za sisteme grejanje i hlađenje
U kompletu sa:
- monoblok koji sadrži dvokraki zonski ventil sa ON/OFF regulacijom pomoću aktuatora serije 6562,
- merenje potrošnje toplotne energije pomoću ultrazvučnog kalorimetra CONTECA sa 3/4" priključkom,
- diferencijalni ventil sa regulacijom na strani korisnika i ograničenim Δp do 3.5 m.v.s.
- direktne priključke za uronske sonde kalorimetra,
- sonda protoka sa filterskim uloškom i mrežicom od nerđajućeg čelika,
- monoblok je reverzibilan (Leva i desna orijentacija). Standardna konfiguracija: priključak na primarnoj strani je levi, a na sekundarnoj desni.

U skladu sa direktivom 2014/32/UE (MI004) 

Kvs definisan sa elektrotermičkom glavom i potpuno otvorenim diferencijalnim ventilom.

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.

 

Kvs (m3/h) 

700213 007 

230 V (ac) - Dp 2 m v.s

2,10

700214 007 

24 V (ac) - Dp 2 m v.s

2,10

700215 007 

230 V (ac) - Dp 3 m v.s 

2,10 

700216 007 

24 V (ac) - Dp 3 m v.s.

2,10