7000

Hidraulički modul PLURIMOD

Opis: 

Hidraulički modul se ugrađuje u ormariće serije 700005 ili ploče 700005 002 / 700005 003.
Hydraulic module to be fitted in the dedicated template box 700005 or on plate 700005 002 / 700005 003.
U kompletu sa: 

- Monoblok sa zonskim ventilom i držačima sondi kao i držačem sonde protoka sa filterom.
- Aktuator serije 6440 230 V AC ili 24 V AC.
- Opremljen sa AUTOFLOW® ventilom (art. 700075...).
- Elektronski panel (24 V AC) sa 3/4" zapreminskim kalorimetrom CONTECA® serije7554.
- Bypass sa mogućnošću prebacivanja sa dvokrakog na trokraki sistem.
- Izolacija hidrauličkog modula (osim zaustavnih ventila).
- Monoblok je reverzibilan (Leva i desna orijentacija). Standardna konfiguracija: priključak na primarnoj strani je levi, a na sekundarnoj desni.

Dinamičke karakteristike fluida hidrauličnog modula PLURIMOD® ukazuju na maksimalne preporučene radne protoke navedene u donjoj tabeli.

U skladu sa direktivom 2004/22/EC (MI004).

Napomena. Hidraulični modul 700015/16 sadrži izolaciju koja se može koristiti samo za grejanje.

Napomena. Vodoinstalateri moraju instalirati izolaciju u aplikacijama sa hlađenjem.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.  

Max. preporučeni protok  l/h

700015

modul sa aktuatorom 230 V (ac)

1400

700016

modul sa aktuatorom 24 V (ac)

1400