145

FLOWMATIC® Regulacioni ventil nezavisan od pritiska (PICV)

Opis: 

FLOWMATIC® Regulacioni ventil nezavisan od pritiska (PICV)
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka CR.
Regulator protoka od polimera sa membranom od EPDM.
Graduisana skala indikatora.
pmax radni: 16 bar.
Tmin÷Tmax: - 20÷120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Opseg Δp: 25÷400 kPa.
Protoci:
0,08÷0,40 m3/h,
0,08÷0,80 m3/h,

0,12÷1,20 m3/h.
Sa priključcima za merenje pritiska.
Holender priključci: M.
Mogućnost montaže motornog pogona serije 145 ili elektrotermičke glave serije 656.

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

  • Deklaracija o usklađenosti

  • Tehnički fokus

Crteži: 

Art.

DN

Priključci

Protoci (m3/h)

Mala kutija

Velika kutija

145430 H40

15

3/8”

0,08÷0,40

1

10

145430 H80

15

3/8”

0,08÷0,80

1

10

145440 H40

15

1/2”

0,08÷0,40

1

10

145440 H80

15

1/2”

0,08÷0,80

1

10

145550 H40

20

3/4”

0,08÷0,40

1

10

145550 H80

20

3/4”

0,08÷0,80

1

10

145550 1H2

20

3/4”

0,12÷1,20

1

10

145552 H40

20

3/4” Eurokonus

0,08÷0,40

1

10

145552 H80

20

3/4” Eurokonus

0,08÷0,80

1

10

145552 1H2

20

3/4” Eurokonus

0,12÷1,20

1

10

145560 H40

20

1”

0,08÷0,40

1

10

145560 H80

20

1”

0,08÷0,80

1

10

145560 1H2

20

1”

0,12÷1,20

1

10

 

Slični proizvodi