6561

Elektrotermička glava

Opis: 

Elektrotermička glava.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 
230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Za razdelnike serija 670, 671, 668...S1,
662..6, 664 i 665. Normalno zatvorena.

Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (ac) ili 24 (ac)/(dc).
Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin÷Tmax prostora: 0÷50 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).
Dužina kabla: 80 cm.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži: 

Art. Napajanje V   Mala kutija Velika kutija
656112 230   1 10
656114 24   1 10
656102 230 bez pomoćnog mikroprekidača 1 10
656104 24 bez pomoćnog mikroprekidača 1 10

 

Slični proizvodi