165

Distribuciona jedinica za sisteme grejnja i hlađenja

Opis: 

Distribuciona jedinica za sisteme grejanja i hlađenja.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax primara: 5÷100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 125 mm kod SEPCOLL-a.

* Gornja montaža - razvod na desnoj strani
* Donja montaža - razvod na levoj strani

 

**Gornja montaža - razvod na levoj strani
**Donja montaža - razvod na desnoj strani

 

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži: 

Art.

Priključci

Pumpa

Mala kutija

Velika kutija

165640WYP*

1” Ž

YONOS PARA 25/6

1

-

165650WYP**

1” Ž

YONOS PARA 25/6

1

-