165

Distribuciona jedinica za sisteme grejanja i hlađenja međuosno rastojanje 125 mm

Opis: 

Distribuciona jedinica za sisteme grejanja i hlađenja.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax primara: 5÷100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 125 mm kod SEPCOLL-a.

Grupa je reverzibilna - moguće je premestiti razvod sa desne na levu stranu.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Codice

Attacco

Pompa

Portata
con prevalenza
residua 4 m c.a.

Conf.

Imballo

165640HE3

1” F

PARA 25/7

1,6 m3/h

1

-

165641HE4

1” F

PARA 25/9

2,4 m3/h

1

-