5453

DIRTMAGPLUS® - Višenamenski uređaj sa odvajačem nečistoće i filterom. Kompresione spojnice Ø 22 i Ø 28 mm.

Opis: 

Višenamenski uređaj sa odvajačem nečistoće i filterom.
Obezbeđuje kompletno čišćenje hidrauličkih krugova
kao i kontinuiranu zaštitu kotlova i komponenata.
Telo od kompozitnog materijala.
Odvajač nečistoće sa unutrašnjim elementom od tehnopolimera, sa magnetom.
Dva filtera sa mrežom od nerđajućeg čelika: 
- 1 za inicijalno čišćenje (plavi)  je već instaliran,
- 1 za održavanje (sivi) može se kupiti odvojeno.
Zaustavni ventili sa navrtkom, telo od mesinga.
Za horizontalne, vertikalne kao i za cevi pod uglom od 45o.
Kompresione spojnice Ø 22 i Ø 28 mm.
Ispusna slavina za priključkom za crevo.

pmax radni: 3 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷90 °C.

Downloads

  • Tehnička brošura

Sertifikati: 

  • PCT

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

545372

Ø 22

1

-

545373

Ø 28

1

-