140

Diferencijalni regulator pritiska za 1" razdelnike

Opis: 

Diferencijalni regulator pritiska
za 1" razdelnike serija 671, 662 i 664.
U kompletu sa kapilarnom cevi i
mernim uređajem za povezivanje.
pmax radni: 16 bar.
Tmin ÷ Tmax: - 10÷120 °C.
Maksimalan procenat glikola: 50%.
Dužina kapilarne cevi Ø 3 mm:
1,5 m.

Downloads

Crteži:

Art.

 

Podešavanje diferencijalnog
pritiska (mbar)

Mala kutija

Velika kutija

140300

1”

50-300

1

-