7200

Delitelj potrošnje toplotne energije MONITOR 2.0 E sa daljinskim senzorom

Opis: 

LCD displej sa 6 cifara.
Senzor i plomba.
Pregled dnevne potrošnje za 18 meseci
Napajanje:
- Litijumska baterija 3 V (---) max 20 mA, rok trajanja 10 godina (sa normalnim korišćenjem displeja i prenosom podataka preko radio veze).
- Rad sa dva senzora i prebacivanje na jedan senzor u slučaju unutrašnje akumulacije toplote.
Tmax projektna temperatura sistema grejanja: 90°C.
Tmin projektna temperatura sistema grejanja: 35°C.
Temperatura media di piastra di inizio conteggio a 1 sensore: 30°C.

∆T prebacivanja: 4,5 K.

Temperatura transporta i skladištenja u magacinu: 0÷40 °C.

Temperatura radne sredine: 5÷60 °C.

Maksimalna relativna vlažnost, bez kondenzacije: 65 %.

Polje toplotne snage od 10 W do 20000 W.

Bežični prenos 868.0÷868.5 MHz, 20 mW.

Daljinsko očitavanje potrošnje preko radia, van objekta.

Klasa zaštite: IP 31 (kada je deljitelj namontiran).

Sertifikati: Direktiva1999/5/CEE (R&TTE), UNI EN 834.

Napomena: Prilikom naručivanja izaberite odgovarajući set za montažu.

Nakon završetka instalacije i popunjavanja obrasca o karakteristikama zgrade i nakon slanja obrasca u Caleffi S.p.A, izrađuje se projekat instalirane snage.
Naknadno parametriranje (obračun potrošnje ide radio signalom).

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Codice  

720025

Delitelj potrošnje toplotne energije MONITOR 2.0 E

 

Slični proizvodi