680

DARCAL - Spojnica sa samopodesivim prečnikom

Opis: 

Spojnica sa samopodesivim prečnikom  za jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax:
5÷80 °C (PE-X)
5÷75 °C (višeslojne cevi 95 °C).

Crteži: 

Art.  

Ø unutrašnji

Ø spoljašnji

Mala kutija Velika kutija

680055

23 p.1,5

14,5–15

18–20

10 100

680064

23 p.1,5

15,5–16

18–20

10 100

 

Slični proizvodi