680

DARCAL - Spojnica sa prilagodljivm prečnikom za plastične cevi

Opis: 

Spojnica sa prilagodljivm prečnikom za plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin ÷ Tmax: 5–80°C.

Crteži: 

Art.  

Ø unutrašnji 

Ø spoljašnji

Mala kutija Velika kutija

680687

1”

17,5

25

10 100

680605

1”

19,5

25

10 100

 

Slični proizvodi