7507

CONTECA® EASY ULTRA

Opis: 

Direktni merač potrošnje toplotne energije za kompletiranje modula serije 7003 PLURIMOD EASY 1”.
U kompletu sa: 
- direktnim zapreminskim ultrazvučnim kalorimetrom CONTECA® EASY. 
- aktuator serije 6565 ON/OFF 230 V i 24 V
U skladu sa direktivom 2014/32/UE (MI004) 

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.

 

750725  

sa aktuatorom 230 V (ac) 

750745 

sa aktuatorom 24 V (ac)