282

Cirkulaciona jedinica sa antikondenzacionim ventilom

Opis: 

Cirkulaciona jedinica sa antikondenzacionim ventilom, sa termostatskom kontrolom temperature povratne vode za kotlove na čvrsta goriva.
Sa izolacijom.

Priključci na sistem: 1” Ž sa holenderom.
Priključci na kotao: 1” Ž.
Fluid: voda, rastvori glikola.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax termometra: 0÷120 °C.

Antikondenzacioni ventil
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.
Podešavanja: 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C.
Tačnost: ± 2 °C.
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara: Tpodešavanja + 10 °C.

Pumpa
Visoko efikasna pumpa: ALPHA2 L 25-60, UPML 25-95.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži: 

Protok od vrha ka dole,
snadbevanje sa leve strane LH

Art.

Priključak

Međ. rastojanje

 

282604 A2L

1” Ž

90 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282605 A2L

1” Ž

90 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282606 A2L

1” Ž

90 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282607 A2L

1” Ž

90 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282644 UPM

1” Ž

90 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282645 UPM

1” Ž

90 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282646 UPM

1” Ž

90 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282647 UPM

1” Ž

90 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282624 A2L

1” Ž

125 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282625 A2L

1” Ž

125 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282626 A2L

1” Ž

125 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282627 A2L

1” Ž

125 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282664 UPM

1” Ž

125 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282665 UPM

1” Ž

125 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282666 UPM

1” Ž

125 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282667 UPM

1” Ž

125 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

Protok od vrha ka dole,
snadbevanje sa desne strane RH

Art.

Priključak

Međ. rastojanje

 

282614 A2L

1” Ž

90 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282615 A2L

1” Ž

90 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282616 A2L

1” Ž

90 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282617 A2L

1” Ž

90 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282654 UPM

1” Ž

90 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282655 UPM

1” Ž

90 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282656 UPM

1” Ž

90 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282657 UPM

1” Ž

90 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282634 A2L

1” Ž

125 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282635 A2L

1” Ž

125 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282636 A2L

1” Ž

125 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282637 A2L

1” Ž

125 mm

sa pumpom ALPHA2 L 25-60

1

-

282674 UPM

1” Ž

125 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282675 UPM

1” Ž

125 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282676 UPM

1” Ž

125 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

282677 UPM

1” Ž

125 mm

sa pumpom UPML 25-95

1

-

 

Slični proizvodi