7200

Centralna jedinica

Opis: 

Centralna jedinica za merenje potrošnje toplotne energije artikal 7200 i za preraspodelu troškova 
sa automatskim redovnim očitavanjem i lokalnim evidentiranjem na internoj memoriji, uključujući GSM modem za prenos podataka na FTP server.
Glavni elementi:
- Radio interfejs: Wireless 868 MHz – 868.5 MHz - 20 mW.
- Interfejs GSM\GPRS Modem: DualBand 900/1800 MHz.
- Dimenzije (h x w x d): 149 x 147 x 38 mm (uključujući modemsku antenu).
- Konfiguracija: sa softverom prilagođenim korisniku.
- Režim konfiguracije: bežični lokalni.
- Fiksiranje: Zidno, koristeći nosače i vijke..
- Temperaturni opseg : od + 5 °C do + 40 °C.
- Klasa zaštite: IP 31.
- Napajanje: 230 V (AC) - 50 Hz - 15 W.

Downloads

Crteži:

Art.

 

720091

Centralna jedinica