7001

Čelična ploča za merače PLURIMOD

Opis: 

Čelična ploča za vertikalnu montažu
na zid ili u razvodne kanale.

U kompletu sa:
- 2 para loptastih ventila od 3/4” M.
- dve cevi za ispiranje u prvom prolazu. Tmax 55 °C.
- izolacija.
Opremljen sa kukicama za kačenje
vodomera serije 70005.

Crteži:

Art.

Priključci

Dimenzije (mm)

700105 003

3/4”

480 x 610